Thiết bị Trợ Thở SCBA T8000 Type II Honeywell
Thiết bị Trợ Thở SCBA T8000 Type II Honeywell
Thiết bị Trợ Thở SCBA T8000 Type II Honeywell

Thiết bị Trợ Thở SCBA T8000 Type II Honeywell

0 đ
  • Code: SCBA805MLK

Thông tin chi tiết

Thiết bị trợ thở SCBA805 T8000 EN là thiết bị trợ thở được thiết kế đảm bảo an toàn hiệu quả bảo vệ đường hô hấp của người sử dụng trong phòng chống chữa cháy và lao động công nghiệp tuân thủ theo tiêu chuẩn EN137 loại 2.

Bình luận

 

Quà tặng Á Châu

          

Chúng tôi trên facebook