Sling  cáp thép đơn
Vòng xuyến đôi
Vòng xuyến đơn- USA
Dây chằng hàng
Cáp thép nén
Cáp thép chống xoắn
Cáp thép lõi bố
Dây thừng( sợi đay, phi 20)
Dây chằng hàng
Dây cáp thép - Wire rope
Dây buộc hàng - Tiedown webbing
Ốc xiết cáp - Wire rope clip
Tăng đơ - Turnbuckle
Móc cẩu - Hook
Ma ní-Shackle
Ốc xiết cáp
Xích hợp kim
Móc cẩu

 

Quà tặng Á Châu

          

Chúng tôi trên facebook